اساتید

نسرین امینی

نسرین امینی

سرکار خانم نسرین امینی

مدرس : آواز اصیل ایرانی

روز کلاس : چهارشنبه ها

متولد ۱۳۳۱
محل تولد : تهران
تخصص : مدرس آواز اصیل ایرانی

تعلیم دیده زیر نظر اساتید آموزش آواز و همکاری با اساتید :
سیاوش زندگانی و عباس زندی از سال ۱۳۴۹
دوره های آواز،طرح آواز و تکمیل ردیف کریمی و دوامی زیر نظر بانو پریسا از سال ۱۳۵۹
مدت زمان کوتاهی،زیر نظر استاد جهاندار
اتمام ردیف طاهرزاده و آموزش زیر نظر استاد محسن کرامتی بمدت ۳سال
راهیابی به دورۀ تخصصی کارگاه استاد شجریان
کلاسهای آواز و تحلیل ردیف زیر نظر استاد محمدرضا لطفی ب مدت ۳سال پیاپی و هنرجوی تحسین شده توسط ایشان

فعالیت ها :

همکاری و اجرا به همراه استاد سیاوش زندگانی در سالن های کنسرت و رادیو از سال ۱۳۵۱
ضبط آثار و تصانیف قدیمی
همکاری با گروه دلبانگ و باران و ضبط آثار و اجراهای مختلف
تدریس آواز بانوان به شکل خصوصی و در آموزشگاه های کرج از سال

دیدگاهتان را بنویسید