در آموزشگاه موسیقی پل آموزش پیانو، آموزش گیتار، آموزش تنبک، آموزش سنتور و… بصورت حرفه‌ای توسط بهترین استاتید مجرب و تحصیلکرده انجام می‌شود.