در آموزشگاه موسیقی پل آموزش پیانو ، آموزش گیتار ، آموزش تنبک ، آموزش سنتور و… بصورت حرفه‌ای توسط بهترین استاتید مجرب و تحصیلکرده انجام می‌شود.